2021 Fat Boyz Regatta Entries


Jack McVicker • Adult • Full Rig
Scott Pakenham • Adult • Full Rig
David Frazier • Adult • Full Rig
Gage Schoenherr • Adult • Full Rig
Jake Demos • Junior (18 and under) • Full Rig
Atle Lohrmann Lohrmann • Adult • Full Rig
Mark Bear • Adult • Full Rig

Follow Fleet 413

Visit Us On FacebookCheck Our Feed